Parafia Dobrego Pasterza w Łodzi

Ważne ogłoszenia: Od poniedziałku do piątku od godz. 17.00 możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania

Małżeństwo

Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentu Małżeństwa:

- aktualna (z datą do 6 miesięcy wstecz) metryka chrztu św.

- dowody osobiste

- ostatnie świadectwo katechizacji

- świadectwo bierzmowania

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa